Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Издаване на удостоверение за раждане (дубликат)
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  2
  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат)
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  3
  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  4
  Издаване на удостоверение за наследници
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  5
  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
  ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване...
    Услугата се заплаща
  6
  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на...
    Услугата се заплаща
  7
  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
  ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения...
    Услугата се заплаща
  8
  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  9
  Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  10
  Издаване на удостоверение за постоянен адрес/ промяна на постоянен адрес
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  11
  Издаване на удостоверение за настоящ адрес/ промяна на настоящ адрес
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  12
  Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
  Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
    Услугата се заплаща
  13
  Издаване на удостоверение за правно ограничение
  чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.17 от Наредба №РД-02-20-6/2012 за издаване у-ния въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.8 от НОАМТЦУ
  14
  Издаване на удостоверение за родените от майката деца
  ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа...
    Услугата се заплаща
 • 1
  Заявление за достъп до информация
  ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, чл.24
  2
  Подаване на жалба
  3
  Подаване на сигнал
 • 1
  Регистрация на пчели и пчелни семейства
  Закон за пчеларството - чл. 8
 • 1
  Категоризация на заведения за хранене и развлечения
  Чл.10, ал.3 от Закона за туризма; Раздел I , т.3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за...
    Услугата се заплаща
 • 1
  Подаване на справка-декларация по чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма