ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
Издаване на удостоверение за правно ограничение
чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.17 от Наредба №РД-02-20-6/2012 за издаване у-ния въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.8 от НОАМТЦУ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля,
Дата: 25.06.2017 г.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: