ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО
Регистрация на пчели и пчелни семейства
Име на собственика / Наименование на фирмата:
Адрес на собственика (седалище):
ЕГН/Булстат:
Регистрационен номер на пчелина:
Aдрес на пчелина:
Брой на отглежданите пчелни семейства
Брой новозакупени семейства и отводки:
Брой продадени пчелни семейства:
Брой новосъздадени пчелни семейства:
Брой зазимени пчелни семейства:
Дата: 21.08.2017 г.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Моля потвърдете: